78333 - Ο Θουκυδίδης

Ν. Λυγερός

Ο Θουκυδίδης
δεν είναι απλώς
ένας ιστορικός
ή ένας στρατηγός
αλλά ένας στρατηγιστής
που επηρέασε
και τον τρόπο
που χειριζόμαστε
τις διεθνείς σχέσεις
εισάγοντας
το γεωπολιτικό
πλαίσιο
στην ανάλυσή του.