78338 - Η εγκατάλειψη

Ν. Λυγερός

Η εγκατάλειψη
της Χερσώνας
από τους Ρώσους
που είχε προσαρτηθεί
αποδεικνύει
πόσο ψεύτικη ήταν
αυτή η απόφαση
αφού δεν είναι πια
ούτε η ψεύτικη
Ρωσία.