78370 - Να σκέφτεσαι

Ν. Λυγερός

Να σκέφτεσαι
παραγγελίες
που μοιράζονται
για να υπάρχει
διάδοση
του έργου
μετά
την πρωτοβουλία σου
και ν’ αγγιζει
κι άλλες ψυχές
της Ανθρωπότητας.