78381 - Δεν σταμάτησες

Ν. Λυγερός

Δεν σταμάτησες
τους μαλακτήρες
για να δώσεις
το παράδειγμα
της σταθερότητας
σε όλους
τους άλλους
που αντιμετώπιζαν
πολλαπλές
ζημιές
παντού.