78382 - Η αποτελεσματικότητα

Ν. Λυγερός

Η αποτελεσματικότητα
των εργαλείων
προσφέρει
νέες δυνατότητες
και στο λιοτρίβι
που ξεπερνά
απίθανες
δυσκολίες
για να μοιράσει
το σύμβολο
του χρίσματος.