78419 - Πρέπει να είσαι

Ν. Λυγερός

Πρέπει να είσαι
μαθηματική διάνοια
εκείνη την εποχή
με τη διαχείριση
των αριθμών
που υπήρχε
για να πλάσεις
την κλίμακα
του Πυθαγόρα
με την προσέγγιση
των δυνάμεων.