78459 - Αν χωρέσει

Ν. Λυγερός

Αν χωρέσει
το υπάκουο μοντέλο
θα φανεί
και το δεύτερο δέρμα
κι αν υπακούσει
ο αχώρετος
θα ξαφνιάσει
το βλέμμα.
Σε κάθε περίπτωση
η ουσία είναι μία
για το μέλλον.