78465 - Οι πρώτες αναφορές

Ν. Λυγερός

Οι πρώτες αναφορές
που βρίσκουμε
για το 1967
δείχνουν
αμέσως
ότι υπήρχαν
συζητήσεις
που δεν έπρεπε
να φανούν
ύποπτες
στη Ρωσία
και στις αραβικές
χώρες.