78473 - Το νέο τετράδιο

Ν. Λυγερός

Το νέο τετράδιο
είναι η απόδειξη
ότι η επιμονή
που υποστηρίζει
το έργο
είναι ανθεκτική
αφού ξεπέρασε
όλες τις δυσκολίες
για να παράγει
την ομορφιά
της αλήθειας.