78476 - Ο θάμνος

Ν. Λυγερός

Ο θάμνος
δίπλα
στη λίμνη
έδειχνε
με τα κλαδιά του
πως τίποτα
δεν είναι
ευθεία γραμμικό
στη φύση
γιατί πάντα
ακολουθεί
το φως
της ουσίας.