78477 - Ο ουρανός

Ν. Λυγερός

Ο ουρανός
ήρθε
κατοπτρικά
να υποστηρίξει
τη λίμνη
για να φανεί
στη μέση του
η νέα
αρχή
του κόσμου
της φύσης.