78480 - Οι εικόνες

Ν. Λυγερός

Οι εικόνες
του Πάρκου
δεν είναι
μόνο εποχιακές
αφού λειτουργούν
πολυκυκλικά
για να ζήσουν
οι κύκλοι
του Χρόνου
ως προσφορά
στην ιστορία
της Ανθρωπότητας.