78506 - Τα πέντε επίπεδα

Ν. Λυγερός

Τα πέντε επίπεδα
των Koans
σε φέρνουν
από την αφύπνιση
στο εργαλείο,
από τη διευκρίνιση
στη δύσκολη επιτυχία
για να καταλήξεις
στην αναγκαία
γνώση.