78551 - Από το πρωί

Ν. Λυγερός

Από το πρωί
είδες όλες
τις εικόνες
που παράγει
το πάθος
για να γίνονται
έργα ανάγκης
της Ανθρωπότητας
και χάρηκες
που συμμετέχεις
ενεργά
στις επιλογές.