78556 - Κάθε μελάνι

Ν. Λυγερός

Κάθε μελάνι
έχει το χρώμα του
και την ουσία του
για να μεταμορφώσει
την υφή του χαρτιού
και να το κάνει
πιο ανθρώπινο
μέσω της δράσης
του Δικαίου
πάνω στη ζωή
του αθώου.