78573 - Με τους πολέμους

Ν. Λυγερός

Με τους πολέμους
που μελετάμε
μαζί
βλέπεις
την ανθεκτικότητα
των Αγίων Τόπων
ενώ αρχικά
δεν μπορούσες καν
να το πιστέψεις
λόγω άγνοιας
πολύτιμων
δεδομένων.