78578 - Ψυχρή Ειρήνη

Ν. Λυγερός

Δεν ήξερες
ότι υπήρχε
η ορολογία
της Ψυχρής Ειρήνης
και ξαφνιάστηκες
όταν την άκουσες
αλλά τώρα ξέρεις
ότι είναι
ένα επιπρόσθετο
επιχείρημα
για την υπεροχή
της ελευθερίας.