78582 - Στα πρακτικά

Ν. Λυγερός

Leporello:  Θυμάστε πώς ήταν τα πράγματα στη Βενετία;

Don Giovanni:  Θυμάμαι κάθε μας επαφή.

Leporello:  Δεν ξέρω ακριβώς τι εννοείτε με αυτήν τη λέξη, αλλά σας πιστεύω.

Don Giovanni:  Λοιπόν.

Leporello:  Δεν ήταν η απόλυτη ελευθερία;

Don Giovanni:  Δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς.

Leporello:  Με σας σίγουρα.  Άλλο εννοώ… Και η ελευθερία μπορεί να είναι περιορισμένη.

Don Giovanni:  Τότε υπάρχουν εναλλακτικές.

Leporello:  Σας εμπιστεύομαι και γι’ αυτό.

Don Giovanni:  Τότε ποιο είναι το πρόβλημά σου;

Leporello:  Το πρακτικό επίπεδο.

Don Giovanni:  Σαν θεωρητική ερώτηση μοιάζει.

Leporello:  Έχετε δίκιο. Αλλά θα μου πείτε.

Don Giovanni:  Όσο και να σε ξαφνιάζει, δεν αναζητώ έναν συγκεκριμένο στόχο.

Leporello:  Αλλά όταν παρουσιάζεται…

Don Giovanni:  Τον πετυχαίνω.

Leporello:  Και αυτό σωστό. Αλλά πώς θα γίνει;

Don Giovanni:  Πώς ή για ποια;

Leporello:  Είναι κι αυτό.

Don Giovanni:  Με τον Χρόνο για την αγάπη της Ανθρωπότητας.