78606 - Ο επεκτατισμός

Ν. Λυγερός

Ο επεκτατισμός
του κομμουνισμού
μέσω της Κίνας
προκαλεί
τις προδιαγραφές
για έναν
δεύτερο
Ψυχρό Πόλεμο
και γι’ αυτό
πρέπει
να είμαστε
προετοιμασμένοι.