78619 - Το κυπριακό

Ν. Λυγερός

Το κυπριακό
δεν λύνεται
με τα προβλήματα
τα εσωτερικά
που υπάρχουν
σε κάθε χώρα
ανεξάρτητα
από το γεγονός
ότι η ουσία είναι
η απελευθέρωση
των κατεχομένων.