7862 - Οι δυσκολίες του μαθητή

Ν. Λυγερός

Οι δυσκολίες του μαθητή

δεν προέρχονται

από το φύλλο

διότι αυτό

αφήνει αδιάφορο

τον δάσκαλο.

Οι δυσκολίες του μαθητή

σχετίζονται

με την προσωπικότητά του

διότι πρέπει

ν’ αποβάλλει

τα κοινωνικά στοιχεία

που τον εμποδίζουν

στην εξέλιξή του

και χάνει

το μονοπάτι

των δασκάλων.