78623 - Τα στρατηγικά αποθέματα

Ν. Λυγερός

Τα στρατηγικά αποθέματα
της Ελλάδας
έχουν ήδη αρχίσει
να διαμορφώνουν
την κατάσταση
σε γεωπολιτικό
επίπεδο
διότι όλη
η Ευρώπη
είναι πια
ενημερωμένη.