78624 - Η ενεργειακή Ελλάδα

Ν. Λυγερός

Η ενεργειακή Ελλάδα
δεν είναι πια
ένα αδιανόητο
ή μία ουτοπία
αλλά ένα όραμα
προς υλοποίηση
γιατί τώρα
ξεκινήσαμε
και δεν πρόκειται
να σταματήσουμε.