78643 - Η Διδασκαλία

Ν. Λυγερός

Η Διδασκαλία
απελευθερώνει
αν μπορείς
να την αντέξεις
γιατί χρησιμοποιεί
και γνώσεις
που είναι βαθιές
κι όχι άμεσες
για κάποιον
που τις ακούει
για πρώτη φορά.