78654 - Η ενεργή συμμετοχή

Ν. Λυγερός

Η ενεργή συμμετοχή
στη δημιουργία
του έργου
παράγει χαρά
γιατί το αποτέλεσμα
είναι απτό
και προσφέρει
τη δυνατότητα
της διάδοσης
σε πρακτικό
επίπεδο.