78655 - Οι κατασκευές

Ν. Λυγερός

Οι κατασκευές
που υλοποιούν
το νοητικό έργο
επιτρέπουν
και στους πιο απλούς
ανθρώπους
να αντιληφθούν
το μέγεθος
και την έκταση
του έργου
χωρίς εμπόδια.