78659 - Την απήχηση

Ν. Λυγερός

Την απήχηση
του γεγονότος
ή του έργου
πάντα την επιλέγει
η Ανθρωπότητα
και κανείς άλλος
γιατί μόνο αυτή
έχει τη δικαιοδοσία
να καταγράφει
την ιστορία
του μέλλοντος.