78669 - Η μοιρασιά της χαράς

Ν. Λυγερός

Η μοιρασιά της χαράς
είναι προαπαιτούμενο
για τη συνέχεια
του έργου
αφού αυτή είναι
που ενδυναμώνει
τους ανθρώπους
για να παραμείνουν
συμπολεμιστές
στο μέτωπο
των αγώνων.