78671 - Με τα σχήματα

Ν. Λυγερός

Με τα σχήματα
που μελετούμε
και τις σχέσεις
των ανθρώπων
αντιλαμβανόμαστε
ότι το δίκτυο
των ανθρώπων
είναι πιο ισχυρό
από τις κοινωνίες
επειδή είναι
πιο ανθεκτικό.