78672 - Οι αναλύσεις

Ν. Λυγερός

Οι αναλύσεις
του παρελθόντος
ανοίγουν δρόμους
για τις συνθέσεις
του μέλλοντος
επειδή υπάρχει
συνέχεια του έργου
σε βάθος Χρόνου
έτσι επένδυσε
στην ιστορία
για να δεις επιτέλους
τη στρατηγική
της Ανθρωπότητας.