78679 - Οι γεωπολιτικές

Ν. Λυγερός

Οι γεωπολιτικές
εκτιμήσεις
γίνονται
σημαντικές
όταν προετοιμάζουν
την πραγματικότητα
για να γίνει
ιστορία
του μέλλοντος
με στρατηγικό τρόπο.