78690 - Πέρα της κενότητας

Ν. Λυγερός

Πέρα της κενότητας
ανακαλύπτεις μια βαθύτητα
που παραμένει κρυφή
σε όσους δεν μελετούν πολυκυκλικά
τη φωνή της ιστορίας
μέσω του έργου του Χρόνου
και γι’ αυτό χρειάζεται
η ανθεκτικότητα για ν’ αντέξει
η ψυχή τις πολλαπλές αλλαγές.