78691 - Η εύρεση της αλήθειας

Ν. Λυγερός

Η εύρεση της αλήθειας
μετά από μία αναζήτηση
μπορεί κατά βάθος
να συσχετίζεται
με το γεγονός
της παντελούς άγνοιας
ενός τομέα της γνώσης
γιατί μια λανθασμένη εκμάθηση
αποτελεί εκ φύσης
ένα εμπόδιο
στην ομαλή εξέλιξη.