78696 - Πιο βαθιά

Ν. Λυγερός

Πιο βαθιά
βλέπεις
νέες δομές
που θα παρέμεναν
κρυφές
χωρίς τη δράση
της πολυκυκλικότητας
έτσι ανακαλύπτεις
και το βαθύ έργο
που ήταν πριν
εντελώς ακατανόητο.