78713 - Οι φωτογραφίες

Ν. Λυγερός

Οι φωτογραφίες
της Παλιάς Πόλης
σ’ έκαναν
να ζήσεις
από κοντά
κάθε λεπτομέρεια
που χαρακτηρίζει
τα ιστορικά
δεδομένα
της μεσαιωνικής
και αναγεννησιακής
συνοικίας.