78717 - Δώσε σημασία

Ν. Λυγερός

Δώσε σημασία
στις λεπτομέρειες
που χαρακτηρίζουν
τη ζωή
γιατί είναι
πολύτιμες
για τους άλλους
ακόμα
κι αν δεν το έχεις
συνειδητοποιήσει
με τις σχέσεις.