78726 - Ο ελληνικός ζεόλιθος

Ν. Λυγερός

Όσο απίστευτο κι αν φαίνεται, ο ελληνικός ζεόλιθος είναι πλέον μία απτή πραγματικότητα και η παραγωγή του έχει εξασφαλίσει όλα τα απαιτούμενα, ακόμα και στον τρόπο παρουσίασης του προϊόντος. Είναι σημαντικό που η εξόρυξη γίνεται στα Πετρωτά κι επεξεργάζεται στη Θεσσαλονίκη. Είναι πιστοποιημένος ζεόλιθος που έχει όλες τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμα και τα τσουβάλια του εξηγούν ότι πρόκειται για κλινοπτιλόλιθο, δηλαδή φυσικό προϊόν κατάλληλο για τη χρήση στη γεωργία και την κτηνοτροφία. Έτσι όλοι οι άνθρωποι που πάλεψαν τόσα χρόνια για την ανάπτυξη και την αξιοποίηση του ελληνικού ζεόλιθου είναι πια δικαιωμένοι με τον πιο επίσημο τρόπο. Είναι καλό επίσης να διευκρινίσουμε ότι ο ελληνικός ζεόλιθος είναι πολύ ανταγωνιστικός σε σχέση με άλλους κι ότι πρέπει να προωθηθεί προς όφελος της Ελλάδας με πολλαπλό τρόπο, αφού αποτελεί μία προστιθέμενη αξία για την Ελλάδα και ειδικά για τη Θράκη μας, διότι τώρα μπορεί ο καθένας να αξιοποιήσει αυτό που πριν μερικά χρόνια ήταν μόνο ένα στρατηγικό όραμα για ελάχιστους ανθρώπους.