78729 - Η ανάγκη

Ν. Λυγερός

Η ανάγκη
δεν συσχετίζεται
με την ανταπόκριση
αλλά με το έργο
της Ανθρωπότητας
που δεν σταματά
λόγω των ανθρώπων
γιατί η αντιμετώπιση
της βαρβαρότητας
με κάθε τρόπο
πρέπει να γίνει
από κάποιον.