78741 - Με την ελευθερία

Ν. Λυγερός

Με την ελευθερία
μόνο
εξελίσσεται
ο δεσμός
γιατί λειτουργεί
καταλυτικά
εντός του Χρόνου
ενώ η ειρήνη
απαγορεύει
εκ φύσης
τις αλλαγές
λόγω αδράνειας.