78743 - Οι παρεμβάσεις

Ν. Λυγερός

Οι παρεμβάσεις
του έργου
πάνω στην πραγματικότητα
όχι μόνο
την αλλάζουν
αλλά την εμπλουτίζουν
με ουσία
του μέλλοντος
για να ζήσει
την επόμενη
υπέρβαση.