78751 - Το σπάνιο αντικείμενο

Ν. Λυγερός

Το σπάνιο αντικείμενο
είχε το στίγμα
του Χρόνου
και γι’ αυτό
αποτελούσε
προστιθέμενη
αξία
ακόμα
κι αν αυτή ήταν
αντιληπτή
μόνο στους ειδικούς.