78753 - Στο πλαίσιο

Ν. Λυγερός

Στο πλαίσιο
της εμπιστοσύνης
δημιουργείται
ένα πεδίο δράσης
που αλλάζει
τα χρώματα
της ψυχής
αφού τα κάνει
πιο φωτεινά
λόγω ανάγκης
δεσμού φωτός.