78767 - Η Κυρία Ιωάννα

Ν. Λυγερός

Η Κυρία Ιωάννα
είναι η γέφυρα
που ενώνει
τις δύο γλώσσες
για να φανεί
η ουσία
του έργου
την ώρα
των Χριστουγέννων
για να ξέρουν
για την τεράστια
προσφορά.