78805 - Οι προσπάθειες

Ν. Λυγερός

Οι προσπάθειες
και οι υπερβάσεις
των μικρών ανθρώπων
ήταν θεαματικές
γιατί συμμετείχαν
ενεργά στο έργο
με όλες τις δυνάμεις τους
γιατί ήταν υπεύθυνοι
για την πρότασή τους
έως τα Χριστούγεννα.