78820 - Η στρατηγική ζει

Ν. Λυγερός

Η στρατηγική ζει
με τα χειρότερα
και γι’ αυτό
καταφέρνει
να κάνει
τα καλύτερα
γιατί είναι
εκ φύσης
ανθεκτική
για να είναι βέλτιστη
σε βάθος
χρόνου.