78821 - Ο Χριστός ήρθε

Ν. Λυγερός

Ο Χριστός ήρθε
για να πλάσει
την οικογένεια
με την έννοια
της αναθεμελίωσης
κι όχι να την αμφισβητήσει.
Απλώς δεν βασίζεται
σε τίποτα
το κοινωνικό
κι εξετάζει
μόνο το πνευματικό.