78826 - Όταν τα πράγματα

Ν. Λυγερός

Όταν τα πράγματα
πάνε καλά
είμαστε όλοι
καλοί πυροσβέστες
όταν όμως
είναι δύσκολα
μόνο αυτοί
που είναι
επαγγελματίες
είναι ικανοί
να σώσουν
τους ανθρώπους.