78869 - Συμφωνία μεταξύ Ελλάδος – Αιγύπτου έρευνας και διάσωσης

Ν. Λυγερός

Η Συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της Αιγύπτου καθορίζει τα όρια της δικαιοδοσίας και των περιοχών ευθύνης για την Έρευνα και Διάσωση, οι οποίες ταυτίζονται με το FIR Αθηνών και Καΐρου και αυτό γίνεται βέβαια με πλήρη εφαρμογή και απόλυτο σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου. Είναι άλλη μία στρατηγική ενίσχυση της συμμαχίας που υπάρχει εντός της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι επίσης μια απόδειξη ότι όλες οι προσπάθειες της Τουρκίας για να αλλάξει την κατάσταση στην περιοχή ήταν μάταιες. Η Ελλάδα και η Αίγυπτος είναι ακόμα περισσότερο μαζί και μάλιστα συντονισμένα τόσο με την Κύπρο από τη μία πλευρά όσο και με την Ιταλία από την άλλη. Αυτός ο στρατηγικός άξονας που συμπίπτει τόσο με την πορεία του αγωγού φυσικού αερίου EastMed όσο και με αυτή της ηλεκτρικής διασύνδεσης EuroAsia Interconnector είναι τώρα κυρίαρχος και ενισχύει και τη νατοϊκή παρουσία στην περιοχή, πράγμα που γίνεται μέσω της Ελλάδας. Έχουμε λοιπόν μία άλλη επιτυχία της στρατηγικής μας διπλωματίας που ξεπέρασε και πάλι όλα τα εμπόδια που ήθελε να προβάλει η ρητορική της Τουρκίας.