78874 - Τα σπάνια

Ν. Λυγερός

Τα σπάνια
αντικείμενα
σε χαροποιούν
γιατί έχουν
μέσα τους
μνήμη
Ανθρωπότητας
που υποστηρίζει
τη συνέχεια
και γι’ αυτό
είναι τόσο
σημαντικό
να τα πλάθουμε.