78877 - Οι κατασκευές

Ν. Λυγερός

Οι κατασκευές
έχουν μέσα τους
όχι μόνο τεχνογνωσία
αλλά και σεβασμό
και αγάπη
προς το αντικείμενο
του μέλλοντος
γιατί αποτελεί
συνδετικό κρίκο
του παρελθόντος.